ترجمه Virosis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) ابتلا به‌بيماريهاي‌ ويروسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مرض‌ ويروسي‌.

Virosis به چه معناست و Virosis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Virosis

(ط‌ب‌) ابتلا به‌بيماريهاي‌ ويروسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) ابتلا به‌بيماريهاي‌ ويروسي‌, ترجمه (ط‌ب‌) ابتلا به‌بيماريهاي‌ ويروسي‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌) ابتلا به‌بيماريهاي‌ ويروسي‌ , مرض‌ ويروسي‌. به لاتین
دانلود فایل ها