ترجمه Virtu در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (utrev) ذوق‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عشق‌ و هنر , در فارسی : اثرهنري‌ , به فارسی : فضيلت‌.

Virtu به چه معناست و Virtu یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Virtu

(utrev) ذوق‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (utrev) ذوق‌, ترجمه (utrev) ذوق‌, کلمات شبیه (utrev) ذوق‌ , عشق‌ و هنر به لاتین , اثرهنري‌ به لاتین , فضيلت‌. خارجی
دانلود فایل ها