ترجمه Virus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ويروس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عامل‌ نقل‌ وانتقال‌ امراض‌.

Virus به چه معناست و Virus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Virus

ويروس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ويروس‌, ترجمه ويروس‌, کلمات شبیه ويروس‌ , عامل‌ نقل‌ وانتقال‌ امراض‌. به لاتین
دانلود فایل ها