ترجمه Vis A Vis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روبرو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مقابل‌ , در فارسی : شخص‌ روبرو , به فارسی : درمقابل‌ , سایر ترجمه ها : باهم‌.

Vis A Vis به چه معناست و Vis A Vis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vis A Vis

روبرو به خارجی , ریشه انگلیسی روبرو, ترجمه روبرو, کلمات شبیه روبرو , مقابل‌ به لاتین , شخص‌ روبرو به لاتین , درمقابل‌ خارجی , باهم‌. در زبان
دانلود فایل ها