ترجمه Visage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رخسار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رخ‌ , در فارسی : چهره‌ , به فارسی : رو , سایر ترجمه ها : صورت‌ لقا , سيما , منظ‌ر , نما.

Visage به چه معناست و Visage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Visage

رخسار به خارجی , ریشه انگلیسی رخسار, ترجمه رخسار, کلمات شبیه رخسار , رخ‌ به لاتین , چهره‌ به لاتین , رو خارجی , صورت‌ در زبان , لقاانگلیسی , سيما , منظ‌ر , نما. به انگلیسی
دانلود فایل ها