ترجمه Viscid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چسبناك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چسبنده‌ , در فارسی : غليظ‌ وشيره‌ مانند.

Viscid به چه معناست و Viscid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Viscid

چسبناك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چسبناك‌, ترجمه چسبناك‌, کلمات شبیه چسبناك‌ , چسبنده‌ به لاتین , غليظ‌ وشيره‌ مانند. به لاتین
دانلود فایل ها