ترجمه Viscus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اندرون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : احشاء , در فارسی : عضوي‌ كه‌ در احشاء واقع‌ شده‌ است‌.

Viscus به چه معناست و Viscus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Viscus

اندرون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اندرون‌, ترجمه اندرون‌, کلمات شبیه اندرون‌ , احشاء به لاتین , عضوي‌ كه‌ در احشاء واقع‌ شده‌ است‌. به لاتین




دانلود فایل ها