خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =59942 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('59942','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =59942 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Vise به فارسی

ترجمه Vise در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پرس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گيره‌ نجاري‌ , در فارسی : گيره‌ اهنگري‌ , به فارسی : در پرس‌ قراردادن‌.

Vise به چه معناست و Vise یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vise

پرس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پرس‌, ترجمه پرس‌, کلمات شبیه پرس‌ , گيره‌ نجاري‌ به لاتین , گيره‌ اهنگري‌ به لاتین , در پرس‌ قراردادن‌. خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: