ترجمه Visibility در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيدا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پديداري‌ , در فارسی : قابليت‌ ديدن‌ , به فارسی : ميدان‌ ديد , سایر ترجمه ها : ديد.

Visibility به چه معناست و Visibility یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Visibility

پيدا به خارجی , ریشه انگلیسی پيدا, ترجمه پيدا, کلمات شبیه پيدا , پديداري‌ به لاتین , قابليت‌ ديدن‌ به لاتین , ميدان‌ ديد خارجی , ديد. در زبان
دانلود فایل ها