ترجمه Vision در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (دررويا) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منظ‌ره‌ , در فارسی : وحي‌ , به فارسی : الهام‌ , سایر ترجمه ها : بصيرت‌.

Vision به چه معناست و Vision یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vision

(دررويا) به خارجی , ریشه انگلیسی (دررويا), ترجمه (دررويا), کلمات شبیه (دررويا) , منظ‌ره‌ به لاتین , وحي‌ به لاتین , الهام‌ خارجی , بصيرت‌. در زبان
دانلود فایل ها