ترجمه Visitable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ديدار پذير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ديدني‌.

Visitable به چه معناست و Visitable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Visitable

ديدار پذير به خارجی , ریشه انگلیسی ديدار پذير, ترجمه ديدار پذير, کلمات شبیه ديدار پذير , ديدني‌. به لاتین
دانلود فایل ها