ترجمه Visitant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ديدار گر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ملاقات‌ كننده‌ , در فارسی : مهاجر , به فارسی : زائر , سایر ترجمه ها : سياح‌ سيار.

Visitant به چه معناست و Visitant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Visitant

ديدار گر به خارجی , ریشه انگلیسی ديدار گر, ترجمه ديدار گر, کلمات شبیه ديدار گر , ملاقات‌ كننده‌ به لاتین , مهاجر به لاتین , زائر خارجی , سياح‌ در زبان , سيار.انگلیسی
دانلود فایل ها