ترجمه Visitational در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (noitatisiv) سركشي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عيادت‌ , در فارسی : ديدار , به فارسی : مهاجرت‌ موسمي‌.

Visitational به چه معناست و Visitational یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Visitational

(noitatisiv) سركشي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (noitatisiv) سركشي‌, ترجمه (noitatisiv) سركشي‌, کلمات شبیه (noitatisiv) سركشي‌ , عيادت‌ به لاتین , ديدار به لاتین , مهاجرت‌ موسمي‌. خارجی
دانلود فایل ها