ترجمه Visiter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (rotisiv) ديدار گر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ديدن‌ كننده‌ , در فارسی : مهمان‌ , به فارسی : عيادت‌ كننده‌

Visiter به چه معناست و Visiter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Visiter

(rotisiv) ديدار گر به خارجی , ریشه انگلیسی (rotisiv) ديدار گر, ترجمه (rotisiv) ديدار گر, کلمات شبیه (rotisiv) ديدار گر , ديدن‌ كننده‌ به لاتین , مهمان‌ به لاتین , عيادت‌ كننده‌ خارجی
دانلود فایل ها