ترجمه Visual در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ديداري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بصري‌.

Visual به چه معناست و Visual یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Visual

ديداري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ديداري‌, ترجمه ديداري‌, کلمات شبیه ديداري‌ , بصري‌. به لاتین
دانلود فایل ها