ترجمه Visual در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ديداري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بصري‌ , در فارسی : ديدني‌ , به فارسی : وابسته‌ به‌ ديد , سایر ترجمه ها : ديدي‌.

Visual به چه معناست و Visual یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Visual

ديداري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ديداري‌, ترجمه ديداري‌, کلمات شبیه ديداري‌ , بصري‌ به لاتین , ديدني‌ به لاتین , وابسته‌ به‌ ديد خارجی , ديدي‌. در زبان
دانلود فایل ها