ترجمه، معنی و ریشه کلمه Visual Check به فارسی

ترجمه Visual Check در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مقابله‌ ديداري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مقابله‌ بصري‌.

Visual Check به چه معناست و Visual Check یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Visual Check

مقابله‌ ديداري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مقابله‌ ديداري‌, ترجمه مقابله‌ ديداري‌, کلمات شبیه مقابله‌ ديداري‌ , مقابله‌ بصري‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: