ترجمه Visual Check در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مقابله‌ ديداري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مقابله‌ بصري‌.

Visual Check به چه معناست و Visual Check یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Visual Check

مقابله‌ ديداري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مقابله‌ ديداري‌, ترجمه مقابله‌ ديداري‌, کلمات شبیه مقابله‌ ديداري‌ , مقابله‌ بصري‌. به لاتین
دانلود فایل ها