ترجمه Visualize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای در پيش‌ چشم‌ نمودار كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متصور ساختن‌.

Visualize به چه معناست و Visualize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Visualize

در پيش‌ چشم‌ نمودار كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی در پيش‌ چشم‌ نمودار كردن‌, ترجمه در پيش‌ چشم‌ نمودار كردن‌, کلمات شبیه در پيش‌ چشم‌ نمودار كردن‌ , متصور ساختن‌. به لاتین
دانلود فایل ها