ترجمه Vitaminize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ويتامين‌ به‌ غذا زدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ ويتامين‌ كردن‌.

Vitaminize به چه معناست و Vitaminize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vitaminize

ويتامين‌ به‌ غذا زدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ويتامين‌ به‌ غذا زدن‌, ترجمه ويتامين‌ به‌ غذا زدن‌, کلمات شبیه ويتامين‌ به‌ غذا زدن‌ , داراي‌ ويتامين‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها