ترجمه Vitiosity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای محروميت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عيب‌ , در فارسی : شرارت‌.

Vitiosity به چه معناست و Vitiosity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vitiosity

محروميت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی محروميت‌, ترجمه محروميت‌, کلمات شبیه محروميت‌ , عيب‌ به لاتین , شرارت‌. به لاتین
دانلود فایل ها