ترجمه Vitriol در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جوهرگوگرد (اسيدسولفوريك‌) زدن‌ به‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تند و سوزنده‌.

Vitriol به چه معناست و Vitriol یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vitriol

جوهرگوگرد (اسيدسولفوريك‌) زدن‌ به‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جوهرگوگرد (اسيدسولفوريك‌) زدن‌ به‌, ترجمه جوهرگوگرد (اسيدسولفوريك‌) زدن‌ به‌, کلمات شبیه جوهرگوگرد (اسيدسولفوريك‌) زدن‌ به‌ , تند و سوزنده‌. به لاتین
دانلود فایل ها