ترجمه Vituperation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ناسزا گويي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : توهين‌ , در فارسی : بدگويي‌ , به فارسی : سرزنش‌ , سایر ترجمه ها : توبيخ‌.

Vituperation به چه معناست و Vituperation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vituperation

ناسزا گويي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ناسزا گويي‌, ترجمه ناسزا گويي‌, کلمات شبیه ناسزا گويي‌ , توهين‌ به لاتین , بدگويي‌ به لاتین , سرزنش‌ خارجی , توبيخ‌. در زبان
دانلود فایل ها