ترجمه Viva Voce در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زباني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شفاهي‌ , در فارسی : شفاها , به فارسی : امتحان‌ شفاهي‌.

Viva Voce به چه معناست و Viva Voce یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Viva Voce

زباني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زباني‌, ترجمه زباني‌, کلمات شبیه زباني‌ , شفاهي‌ به لاتین , شفاها به لاتین , امتحان‌ شفاهي‌. خارجی
دانلود فایل ها