ترجمه Vivacious در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای با نشاط‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سرزنده‌ , در فارسی : مسرور , به فارسی : داراي‌ سرور و نشاط‌.

Vivacious به چه معناست و Vivacious یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vivacious

با نشاط‌ به خارجی , ریشه انگلیسی با نشاط‌, ترجمه با نشاط‌, کلمات شبیه با نشاط‌ , سرزنده‌ به لاتین , مسرور به لاتین , داراي‌ سرور و نشاط‌. خارجی
دانلود فایل ها