ترجمه Vivacity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سرزندگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چالاكي‌ , در فارسی : نشاط‌ , به فارسی : نيروي‌ حياتي‌ , سایر ترجمه ها : زور.

Vivacity به چه معناست و Vivacity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vivacity

سرزندگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سرزندگي‌, ترجمه سرزندگي‌, کلمات شبیه سرزندگي‌ , چالاكي‌ به لاتین , نشاط‌ به لاتین , نيروي‌ حياتي‌ خارجی , زور. در زبان
دانلود فایل ها