ترجمه Vivandiere در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اغذيه‌ فروش‌ ارتش‌. می باشد

Vivandiere به چه معناست و Vivandiere یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vivandiere

اغذيه‌ فروش‌ ارتش‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اغذيه‌ فروش‌ ارتش‌., ترجمه اغذيه‌ فروش‌ ارتش‌., کلمات شبیه اغذيه‌ فروش‌ ارتش‌.
دانلود فایل ها