ترجمه Viviparity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زنده‌زايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بچه‌زايي‌ , در فارسی : ولودي‌.

Viviparity به چه معناست و Viviparity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Viviparity

زنده‌زايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زنده‌زايي‌, ترجمه زنده‌زايي‌, کلمات شبیه زنده‌زايي‌ , بچه‌زايي‌ به لاتین , ولودي‌. به لاتین
دانلود فایل ها