ترجمه Vocation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حرفه‌اي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هنرستاني‌.

Vocation به چه معناست و Vocation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vocation

حرفه‌اي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حرفه‌اي‌, ترجمه حرفه‌اي‌, کلمات شبیه حرفه‌اي‌ , هنرستاني‌. به لاتین
دانلود فایل ها