ترجمه Void در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خارج‌ شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دفع‌ شدن‌ , در فارسی : باط‌ل‌ شدن‌.

Void به چه معناست و Void یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Void

خارج‌ شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خارج‌ شدن‌, ترجمه خارج‌ شدن‌, کلمات شبیه خارج‌ شدن‌ , دفع‌ شدن‌ به لاتین , باط‌ل‌ شدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها