ترجمه Void Result در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نتيجه‌ باط‌ل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نتيجه‌ بي‌اعتبار.

Void Result به چه معناست و Void Result یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Void Result

نتيجه‌ باط‌ل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نتيجه‌ باط‌ل‌, ترجمه نتيجه‌ باط‌ل‌, کلمات شبیه نتيجه‌ باط‌ل‌ , نتيجه‌ بي‌اعتبار. به لاتین
دانلود فایل ها