ترجمه Volley در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شليك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تيرباران‌ , در فارسی : شليك‌ بط‌ور دسته‌جمعي‌ , به فارسی : شليك‌ كردن‌

Volley به چه معناست و Volley یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Volley

شليك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شليك‌, ترجمه شليك‌, کلمات شبیه شليك‌ , تيرباران‌ به لاتین , شليك‌ بط‌ور دسته‌جمعي‌ به لاتین , شليك‌ كردن‌ خارجی
دانلود فایل ها