ترجمه Voltage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اختلاف‌ سط‌ح‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ولتاژ.

Voltage به چه معناست و Voltage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Voltage

اختلاف‌ سط‌ح‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اختلاف‌ سط‌ح‌, ترجمه اختلاف‌ سط‌ح‌, کلمات شبیه اختلاف‌ سط‌ح‌ , ولتاژ. به لاتین
دانلود فایل ها