ترجمه Volubility در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رواني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چرب‌ زباني‌ , در فارسی : فرزي‌ , به فارسی : چرخندگي‌ , سایر ترجمه ها : تحرك‌.

Volubility به چه معناست و Volubility یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Volubility

رواني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رواني‌, ترجمه رواني‌, کلمات شبیه رواني‌ , چرب‌ زباني‌ به لاتین , فرزي‌ به لاتین , چرخندگي‌ خارجی , تحرك‌. در زبان
دانلود فایل ها