ترجمه Volume در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اوردن‌. می باشد

Volume به چه معناست و Volume یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Volume

اوردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اوردن‌., ترجمه اوردن‌., کلمات شبیه اوردن‌.
دانلود فایل ها