ترجمه Vomiturition در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قي‌ پي‌درپي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اوغ‌ زني‌ , در فارسی : استفراغ‌ پياپي‌.

Vomiturition به چه معناست و Vomiturition یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vomiturition

قي‌ پي‌درپي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قي‌ پي‌درپي‌, ترجمه قي‌ پي‌درپي‌, کلمات شبیه قي‌ پي‌درپي‌ , اوغ‌ زني‌ به لاتین , استفراغ‌ پياپي‌. به لاتین
دانلود فایل ها