ترجمه Voodoo در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای افسون‌ كردن‌. می باشد

Voodoo به چه معناست و Voodoo یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Voodoo

افسون‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی افسون‌ كردن‌., ترجمه افسون‌ كردن‌., کلمات شبیه افسون‌ كردن‌.




دانلود فایل ها