ترجمه Voodoo در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (uoduov) جادوگر سياه‌ پوست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : افسونگر , در فارسی : جادوگري‌

Voodoo به چه معناست و Voodoo یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Voodoo

(uoduov) جادوگر سياه‌ پوست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (uoduov) جادوگر سياه‌ پوست‌, ترجمه (uoduov) جادوگر سياه‌ پوست‌, کلمات شبیه (uoduov) جادوگر سياه‌ پوست‌ , افسونگر به لاتین , جادوگري‌ به لاتین
دانلود فایل ها