ترجمه Votive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نذري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نذر شده‌.

Votive به چه معناست و Votive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Votive

نذري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نذري‌, ترجمه نذري‌, کلمات شبیه نذري‌ , نذر شده‌. به لاتین
دانلود فایل ها