ترجمه Vulgarization در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عوام‌ پسندسازي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تعميم‌ چيزي‌ بزبان‌ ساده‌.

Vulgarization به چه معناست و Vulgarization یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vulgarization

عوام‌ پسندسازي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عوام‌ پسندسازي‌, ترجمه عوام‌ پسندسازي‌, کلمات شبیه عوام‌ پسندسازي‌ , تعميم‌ چيزي‌ بزبان‌ ساده‌. به لاتین
دانلود فایل ها