خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =60204 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('60204','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =60204 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Vulgarization به فارسی

ترجمه Vulgarization در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عوام‌ پسندسازي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تعميم‌ چيزي‌ بزبان‌ ساده‌.

Vulgarization به چه معناست و Vulgarization یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vulgarization

عوام‌ پسندسازي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عوام‌ پسندسازي‌, ترجمه عوام‌ پسندسازي‌, کلمات شبیه عوام‌ پسندسازي‌ , تعميم‌ چيزي‌ بزبان‌ ساده‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: