ترجمه Vulnerability در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اسيب‌ پذيري‌. می باشد

Vulnerability به چه معناست و Vulnerability یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vulnerability

اسيب‌ پذيري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اسيب‌ پذيري‌., ترجمه اسيب‌ پذيري‌., کلمات شبیه اسيب‌ پذيري‌.
دانلود فایل ها