ترجمه Vulture در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) كركس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لاشخور صفت‌ , در فارسی : حريص‌.

Vulture به چه معناست و Vulture یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vulture

(ج‌.ش‌.) كركس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) كركس‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) كركس‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) كركس‌ , لاشخور صفت‌ به لاتین , حريص‌. به لاتین
دانلود فایل ها