ترجمه Vulvar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (lavluv می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : etavluv=) فرج‌ مانند , در فارسی : داراي‌ شكافي‌ شبيه‌ فرج‌

Vulvar به چه معناست و Vulvar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vulvar

(lavluv به خارجی , ریشه انگلیسی (lavluv, ترجمه (lavluv, کلمات شبیه (lavluv , etavluv=) فرج‌ مانند به لاتین , داراي‌ شكافي‌ شبيه‌ فرج‌ به لاتین
دانلود فایل ها