ترجمه W در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيست‌ و سومين‌ حرف‌ الفباي‌ انگليسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هرچيزي‌ بشكل‌ حرف‌ w

W به چه معناست و W یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به W

بيست‌ و سومين‌ حرف‌ الفباي‌ انگليسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بيست‌ و سومين‌ حرف‌ الفباي‌ انگليسي‌, ترجمه بيست‌ و سومين‌ حرف‌ الفباي‌ انگليسي‌, کلمات شبیه بيست‌ و سومين‌ حرف‌ الفباي‌ انگليسي‌ , هرچيزي‌ بشكل‌ حرف‌ w به لاتین
دانلود فایل ها