ترجمه Wafture در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اهتزاز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تموج‌ , در فارسی : باد بزن‌.

Wafture به چه معناست و Wafture یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wafture

اهتزاز به خارجی , ریشه انگلیسی اهتزاز, ترجمه اهتزاز, کلمات شبیه اهتزاز , تموج‌ به لاتین , باد بزن‌. به لاتین
دانلود فایل ها