ترجمه Wagon Lit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واگون‌لي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اط‌اق‌ ترن‌ داراي‌ خوابگاه‌.

Wagon Lit به چه معناست و Wagon Lit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wagon Lit

واگون‌لي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی واگون‌لي‌, ترجمه واگون‌لي‌, کلمات شبیه واگون‌لي‌ , اط‌اق‌ ترن‌ داراي‌ خوابگاه‌. به لاتین
دانلود فایل ها