ترجمه Wagon Master در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مسئول‌ واگن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رئيس‌ قط‌ار.

Wagon Master به چه معناست و Wagon Master یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wagon Master

مسئول‌ واگن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مسئول‌ واگن‌, ترجمه مسئول‌ واگن‌, کلمات شبیه مسئول‌ واگن‌ , رئيس‌ قط‌ار. به لاتین
دانلود فایل ها