ترجمه Wait Upon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (no tiaw) پيشخدمتي‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خدمت‌ رسيدن‌و خدمت‌ كردن‌.

Wait Upon به چه معناست و Wait Upon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wait Upon

(no tiaw) پيشخدمتي‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (no tiaw) پيشخدمتي‌ كردن‌, ترجمه (no tiaw) پيشخدمتي‌ كردن‌, کلمات شبیه (no tiaw) پيشخدمتي‌ كردن‌ , خدمت‌ رسيدن‌و خدمت‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها