ترجمه Wake در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيداري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شب‌ زنده‌ داري‌ , در فارسی : شب‌ نشيني‌ , به فارسی : احياء , سایر ترجمه ها : شب‌

Wake به چه معناست و Wake یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wake

بيداري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بيداري‌, ترجمه بيداري‌, کلمات شبیه بيداري‌ , شب‌ زنده‌ داري‌ به لاتین , شب‌ نشيني‌ به لاتین , احياء خارجی , شب‌ در زبان
دانلود فایل ها