ترجمه Wakeful در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيدار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شب‌ زنده‌ دار , در فارسی : هشيار , به فارسی : گوش‌ بزنگ‌.

Wakeful به چه معناست و Wakeful یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wakeful

بيدار به خارجی , ریشه انگلیسی بيدار, ترجمه بيدار, کلمات شبیه بيدار , شب‌ زنده‌ دار به لاتین , هشيار به لاتین , گوش‌ بزنگ‌. خارجی
دانلود فایل ها