ترجمه Walk در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای راه‌رفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گام‌زدن‌ , در فارسی : گردش‌ كردن‌ , به فارسی : پياده‌رفتن‌ , سایر ترجمه ها : گردش‌ پياده‌

Walk به چه معناست و Walk یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Walk

راه‌رفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی راه‌رفتن‌, ترجمه راه‌رفتن‌, کلمات شبیه راه‌رفتن‌ , گام‌زدن‌ به لاتین , گردش‌ كردن‌ به لاتین , پياده‌رفتن‌ خارجی , گردش‌ پياده‌ در زبان
دانلود فایل ها